අනික් හැමතැනම තියෙනව නම් - මෙතනත් තියෙන්න ඕනේ - ජෝන් කනස්සල්ලෙන් | Reporter අනික් හැමතැනම තියෙනව නම් - මෙතනත් තියෙන්න ඕනේ - ජෝන් කනස්සල්ලෙන් - Reporter

Hot News

අනික් හැමතැනම තියෙනව නම් - මෙතනත් තියෙන්න ඕනේ - ජෝන් කනස්සල්ලෙන්

මෙරට ප්‍රථම මෙගා සතොස සුපිරි වෙළඳ සැළ ඊයේ විවෘත කෙරුණා.අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය විවෘත කෙරුණු අවස්ථාවට රිෂාඩ් බදියුදීන් සහ ජෝන් අමරතුංග යන අමාත්‍යවරු ද සහභාගී වුණා.
එහි දී අදහස් දැක්වූ ජෝන් අමරතුංග අමාත්‍යවරයා, එම සුපිරි වෙළඳසැලෙහි මත්පැන් නොමැති වීම ගැන සිය අප්‍රසාදය පළ කළා.
“මේ ආයතනයේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. නමුත් මම දකින්නෑ මේ බියර් වයින් තියෙනවා පේන්න නම් නෑ. ඒවත් තියෙන්න ඕනෑ. ඒකෙ වැරැද්දක් නෑ, අනික් හැමතැනම තියෙනව නම්.”

No comments