රෝසි හදිසි අනතුරක් වී රෝහලේ | Reporter රෝසි හදිසි අනතුරක් වී රෝහලේ - Reporter

Hot News

රෝසි හදිසි අනතුරක් වී රෝහලේ


කොළඹ මහ නගර සභාවේ එක්සත් ජාතිත පත්ෂ නගරාධිපතිනී අපේක්ෂිකාව වන හිටපු ඇමැතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය හදිසි අනතුරකට ලක්ව රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

ඇය වැල්ලවත්ත කෝකිලාපුර මැතිවරණ ප්‍රචාරණයට සහභාගීවෙමින් සිටියදී පය පෙරලී සීරීම් තුවාල ලද බව වාර්තා විය.කොළඹ පුද්ගලික රෝහලට ඇතුළු කර සිටින ඇයගේ පාදයට සුළු ආබාධයක් අනතුර නිසා සිදුවී ඇතැයි රෝහල් ආරංචි හෙළි කරයි. 

No comments