ධුරකාලය ගැන ජනපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසයි | Reporter ධුරකාලය ගැන ජනපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසයි - Reporter

Hot News

ධුරකාලය ගැන ජනපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසයි


සිය ධූර කාලය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මත විමසුමක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ සිය ධුර කාලය වසර 5ක්ද නැතිනම් වසර 6ක් ද යන්න පිළිබද දැනගැනිම සදහායි.ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා 2015 වසරේදි ජයග්‍රහණය කිරිමෙන් අනතුරුව දිව්රුම් දෙනු ලැබුවේ පැරණි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුවයි.

එම ව්‍යවස්ථාව අනුව මෙරට තේරිපත්වන ජනාධිපතිවරයෙකු සදහා වසර 6ක කාලයක් එම ධුරයේ රැදී සිටිමට අවස්ථාව හිමිවනවා.එහෙත් 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරයෙකුගේ ධුර කාලය වන්නේ වසර 5 ක් පමණයි.

එම හේතුවෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් සිය ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මත විමසීමක් සිදුකර තිබෙන බව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ලේඛාධිකාරි විසින් නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ යු.ආර්.ද සිල්වා මහතා දැනුවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හෙට දින ඒ පිළිබද නිතිඥයින්ගේ මත විමසුම සිදු කිරිමට නියමිත බවයි නිව්ස් 24 කළ විමසීමකදී ජනාධිපති නීතිඥ යු.ආර්.ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ.

No comments