මේ පාර වැලන්ටයින් සමරන්න "එයාටයි ඔයාටයි" Labandi.com එකෙන් iPhoneX දෙකක්..! | Reporter මේ පාර වැලන්ටයින් සමරන්න "එයාටයි ඔයාටයි" Labandi.com එකෙන් iPhoneX දෙකක්..! - Reporter

Hot News

මේ පාර වැලන්ටයින් සමරන්න "එයාටයි ඔයාටයි" Labandi.com එකෙන් iPhoneX දෙකක්..!ලංකාවේ ජනප්‍රියම online store එකක් වන labandi.com වෙතින් මේ පාර ආදරවන්තයින්ගේ දිනය සමරන ආදරණීය යුවළකට ඇපල් iphone X ජංගම දුරකතන දෙකක් ලබාදීමේ තරඟයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා.


ඔයාලා ඕනම කෙනෙක්ට තමන් ආදරය කරන පෙම්වතා, පෙම්වතිය වෙනුවෙන්  labandi.com වෙතින් ලස්සනම ලස්සන තෑග්ගක් යවන ගමන්ම මේ වටිනා ජංගම දුරකතන දෙක දිනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.

එකක් ඔයාට. අනික එයාට.  "එයාටයි ඔයාටයි"

ඇපල් iphone X කියන්නේ දැනට ලෝකේ තියෙන මිල අධිකම ජංගම දුරකතනය. ඒකෙනුත් ඔයාලා දෙන්නට දෙකක්...?

කරන්න තියෙන්නේ හරි සිම්පල් වැඩක්. No comments