මහින්ද ඇවිත් අංජුලාව කසාද බන්දයි (PHOTOS) | Reporter මහින්ද ඇවිත් අංජුලාව කසාද බන්දයි (PHOTOS) - Reporter

Hot News

මහින්ද ඇවිත් අංජුලාව කසාද බන්දයි (PHOTOS)

ජනප්‍රිය නිළි අංජුලා රාජපක්ෂ අද යුග දිවියට එළඹුනා.ඔවුන්ගේ විවාහයේ සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ද අත්සන් තබා තිබෙනවා.
අද රාත්‍රියේ ඔවුන්ගේ විවාහ සාදය පැවැත්වෙන අතර නළු නිළියන් රැසකට ඊට අරාධනා ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

No comments