ජපානයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්...! දුම්රිය නැවතුම්පළ වල සිදුවන දේ මෙන්න (PHOTOS) | Reporter ජපානයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්...! දුම්රිය නැවතුම්පළ වල සිදුවන දේ මෙන්න (PHOTOS) - Reporter

Hot News

ජපානයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්...! දුම්රිය නැවතුම්පළ වල සිදුවන දේ මෙන්න (PHOTOS)මේ ලෝකේ තුන්වැනි කාර්‍යබහුල දුම්‍රියපල Ikebukuro! 100%ක් වෙලාවට වැඩකරන ජපාන දුම්‍රිය අද කාලගුනය නිසා ප්‍රමාද වෙලයි ධාවනය කරන්නේ.
අද ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයට ඉතා දැඩි හිම පතනයක් සිද්ද වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ජන ජීවිතයට බලපෑමක් එලවෙලා නැතුවම නෙමෙයි!
මේ ඡායාරූප බලන්න. කොයි තරම්
පිලිවෙලට මේ දහස් ගනනක් වූ සෙනග තමාගේ දුම්‍රිය පැමිනෙනකං ඉවසීමෙන් ඉන්නවද කියන එක. කිසිම ඝෝශාවක් නැ. කිසිම තෙරපීමක් නැ. පොලිසිය හමුදාව දාල පාලනයක් නැ. announcement හා දුම්‍රිය ස්ථාන නිළධාරීන් විතරයි!
පැමිනෙන දුම්‍රිය වලින් බැහල යන මගීන්ට යන්න වෙනම ලයින් මිනිස්සු
විසින්ම හදල ඉඩ දීල... මම කොලබ කොටුව සංසන්ධනය කරන්නේ නැ.
හැබැයි මෙහෙම රටවල් වාසනාවන්!

මහේෂ් මධුසංකගේ ෆේස්බුක් ගිණුමෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.No comments