විදුහල්පතිනිය දණ ගැස්වූ සිද්ධියට සමන්ත සහ චාමර ගැටෙයි (VIDEO) | Reporter විදුහල්පතිනිය දණ ගැස්වූ සිද්ධියට සමන්ත සහ චාමර ගැටෙයි (VIDEO) - Reporter

Hot News

විදුහල්පතිනිය දණ ගැස්වූ සිද්ධියට සමන්ත සහ චාමර ගැටෙයි (VIDEO)

බදුල්ලේ පාසලක විදුහල්පතිනියක් දණ ගැස්වූ බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ සංවාදයක් නිසා ඌව පළාත් සභා රැස්වීම අද උණුසුම් වුණා.
දෙමළ පාසලක විදුහල්පතිනියක් පළාතේ දේශපාලනඥයෙකු විසින් දණ ගස්සවා ඇති බවට විවිධ වාර්තා පළ වූ අතර, එය පාසල් ලොග් සටහන් වලද සදහන්ව ඇති බවයි අදාළ වාර්තාවල දැක්වුණේ.
කෙසේ වෙතත්, අද පැවති ඌව පළාත් රැස්වීමේදී මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇති වුණේ උණුුසුම් සංවාදයක්.
ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න ඒ පිලිබදව විමසීමත් සමගයි.
එම අවස්ථාවේදී ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක සහ සමන්ත විද්‍යාරත්න මන්ත්‍රීවරයා අතර උණුසුම් සංවාදයක් ඇතිවුණා.

No comments