කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 07 රෝහලේ | Reporter කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 07 රෝහලේ - Reporter

Hot News

කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 07 රෝහලේ


අද (10) සවස 04.00න් අවසන් වූ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ පැහැදිළි කිරීමක් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සිදු කළා.

ඒ අනුව ඔහු සඳහන් කළේ "මම කිව්වොත් ඡන්ද ප්‍රතිඵල 8.00 ට කලින් දෙනවයි කියලා..පස්සේ 8.01 ට මට කතා කරලා අහනවා.. කෝ ප්‍රතිඵල කෝ.. ප්‍රතිඵල කියලා. ඊට වඩා හොඳයි හෙට දහවල් 12.00 ට කලින් දෙනවයි කියනවා. 14 වැනිදා වෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලු ප්‍රතිඵල වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කරන්න. දැනටත් අපේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 21 දෙනාගෙන් 07 දෙනෙක් රෝහලේ. අධික වෙහෙස..තෙහෙට්ටුව.. දරා ගැනීමට නොහැකි තරම් වැඩ. " යනුවෙනි.

No comments