දුමින්ද,මහින්ද ඇතුළු නිදහස් පක්ෂයේ 10ක් එජාප එක්වෙයිද ? තීරණය පැය 24කින් | Reporter දුමින්ද,මහින්ද ඇතුළු නිදහස් පක්ෂයේ 10ක් එජාප එක්වෙයිද ? තීරණය පැය 24කින් - Reporter

Hot News

දුමින්ද,මහින්ද ඇතුළු නිදහස් පක්ෂයේ 10ක් එජාප එක්වෙයිද ? තීරණය පැය 24කින්


දුමින්ද දිසානායක, මහින්ද සමරසිංහ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 10ත් 12ත් අතර මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ඉදිරි පැය 24 තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට නියමිත බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා.
ඒ අනුව ඔවුන් එක්වී තනි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට මේ වන විටත් සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවයි එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කර සිටින්නේ. මේ තුළින් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවන බවත් එමගින් ඉදිරියේදී නිදහස් සන්ධානය සමඟින් එජාපයේ තිබූ අවබෝධතාවය අවසන් වන බවත් දැනගන්නට ලැබෙනවා.
ඒ අනුව නව ආණ්ඩුව පිහිටුවීමේදී නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රභල ඇමතිවරුන් වන දුමින්ද දිසානායක, මහින්ද සමරසිංහ ඇතුළු තවත් 10ත් 12ත් අතර පිරිසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට නියමිතයි.

No comments