ඡන්දෙ ගැන හොයන්න අමුත්තන් 10 ක් දිවයිනට | Reporter ඡන්දෙ ගැන හොයන්න අමුත්තන් 10 ක් දිවයිනට - Reporter

Hot News

ඡන්දෙ ගැන හොයන්න අමුත්තන් 10 ක් දිවයිනට


පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීම සිදුවන ආකාරය නිරීක්ෂණය සඳහා විදෙස් නිරීක්ෂකයන් 10 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්. එම්. මොහොමඩ් ප‍්‍රකාශ කළා.
ඔහු කියා සිටියේ ඉන්දියාවෙන් 04 දෙනෙකු, දකුණු කොරියාවෙන්, ඉන්දුනීසියාවෙන් සහ මාලදිවයිනෙන් දෙදෙනෙකු බැගින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බවයි.

No comments