අලුත් 1000 නෝට්ටුවේ ඇති වෙනස්කම් මෙන්න (PHOTOS) | Reporter අලුත් 1000 නෝට්ටුවේ ඇති වෙනස්කම් මෙන්න (PHOTOS) - Reporter

Hot News

අලුත් 1000 නෝට්ටුවේ ඇති වෙනස්කම් මෙන්න (PHOTOS)


2018 පෙබරවාරි 04 වැනි දිනට යෙදී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වැනි නිදහස් සංවත්සරය සැමරීම නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රු.1000/-ක වටිනාකමින් යුතු සංසරණ තත්ත්වයේ පවතින සමරු මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කළා.
මෙය මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද 4 වැනි සමරු මුදල් නෝට්ටුව බවයි වාර්තා වන්නේ.
සමරු මුදල් නෝට්ටුවේ විශාලත්වය, ප්‍රමුඛ වර්ණය හා ආරක්ෂණ සලකුණ දැනට සංසරණයේ පවතින 11 වැනි කාණ්ඩයට අයත් රු.1000/-ක වටිනාකමින් යුතු ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවේ හා සමාන වන අතර, එම ව්‍යවහාර මුද්ල නෝට්ටුවේ වම්පස පහළ කෙළවරේ සමනල රූපය වෙනුවට විවිධත්වය සැමරීමේ ලාංඡනය යොදා තිබෙනවා.
එසේම මුදල් නෝට්ටුව මධ්‍යයේ වූ රම්බොඩ උමගේ රූපය වෙනුවට පන්සල, මුස්ලිම් පල්ලිය, දමිළ කෝවිල හා ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය යොදා ඇති අතර නෝට්ටුවේ S අනුක්‍රමික උපසර්ගය වෙනුවට S70 අනුක්‍රමික උපසර්ගය දිස්වෙනවා.
නෝට්ටුවේ පටුපස දැනට සංසරණයේ පවතින රු.1000 වටිනාකමින් යුත් ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවේ පවතින රූප එලෙසම පවතින බවද මහ බැංකුව පවසනවා.

No comments