රනිල් තෙරේසාගේ කවුද? | Reporter රනිල් තෙරේසාගේ කවුද? - Reporter

Hot News

රනිල් තෙරේසාගේ කවුද?


ශ්‍රී ලාංකික සම්බවයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් ජයවර්ධන මහතා බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිනි තෙරේසා මේ මහත්මිය විසින් සිය ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ තානාපති වශයෙන් පත්කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ බ්‍රිතාන්‍ය ආයෝජනය වර්ධනය කිරීම මෙම පත්කිරීමේ අරමුණ වී තිබේ. රනිල් ජයවර්ධන මහතා එළඹෙන 15 දා සිට 17 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයකටද එක්වීමට නියමිතය.

සිය පත්කිරීම පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ජයවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ වරාය නගරය බ්‍රිතාන්‍ය ආයෝජකයන් වෙනුවෙන් වැදගත් ස්ථානයක් වන බවයි.

No comments