කොළඹ යාචකයන්ට ඊසි කෑෂ්වලින් වැටුප් - ඔබ නොදත් සත්‍ය මෙන්න | Reporter කොළඹ යාචකයන්ට ඊසි කෑෂ්වලින් වැටුප් - ඔබ නොදත් සත්‍ය මෙන්න - Reporter

Hot News

කොළඹ යාචකයන්ට ඊසි කෑෂ්වලින් වැටුප් - ඔබ නොදත් සත්‍ය මෙන්න


කොළඹ නගරය සහ ඒ අවට සිඟමන් යදින යාචකයන්ට පඩි මුදල් ලබාදෙනු ලබන්නේ ජංගම දුරකථන (ඊෂි කෑෂ්) මඟින් බවට මේ වන විට අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඔවුන් දිනකට රුපියල් 1500 සිට 3000 දක්වා වූ මුදලක් සිඟමන් මඟින් උපයා ගන්නා බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.
වංචාකාර පිරිසක් විසින් මෙම යාචකයන් මෙහෙයවන අතර සිඟමන් යදිමින් ඔවුන් එකතු කර ගන්නා මුදල් මැරයෝ පැමිණ රැගෙන යන බවත් පසුව
දිනය අවසානයේදී එම මුදල්වලින් කොටසක් ‘ඊෂි කෑෂ්’ ක්‍රමය මගින් යාචකයන්ට ලැබීමට සලස්වන බවත් දැනගන්නට ලැබෙනවා.
යාචකයන් සතුව වටිනා ජංගම දුරකථන සහ බැංකු ගිණුම් පවතින බවද කොළඹ නගරය තුළ සිදුකළ ගවේෂණයකදී රිවිර පුවත්පත විසින් අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. රැකියාවක් වශයෙන් හිඟකෑම සිදු නොකරන, ඉතා අන්ත අසරණ යාචකයෝ පිරිසක්ද නගරය පුරා ජීවත් වන බවත් 
යාචකයන් ලෙස රැකියාව කරන පුද්ගලයින් දිනකට රුපියල් 5000කට වැඩි මුදලක් තම තැරැව්කරුවන්ට උපයා දෙන බවත් ඔවුන් පවසනවා.

No comments