ගම්පහ ඡන්ද පෙට්ටි බෙදා හැරීම අඩාලයි | Reporter ගම්පහ ඡන්ද පෙට්ටි බෙදා හැරීම අඩාලයි - Reporter

Hot News

ගම්පහ ඡන්ද පෙට්ටි බෙදා හැරීම අඩාලයි


පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද පෙට්ටි බෙදාහැරීම මේ වන විට අඩාල වි ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

අදාළ මැතිවරණ රාජකාරි කටයුතුවල නිරත නිළධාරින් වෙත ලබාදෙන පත්වීම් ලිපි නිසි වේලාවට ලබානොදීම මීට හේතු වි ඇති බවයි.

හෙට(10) පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද පෙට්ටි බෙදාහැරීම වේයන්ගොඩ සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේදි සිදුකිරිමට නියමිත තිබුනේ අද පෙරවරු 8ටයි.

කෙසේවෙතත් අද(09) පෙරවරු 10ය පසුවනවිටත් ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරිමට නොහැකි වී තිබුණු අයුරු දක්නට ලැබුණා.

මෙලෙස ඡන්ද පෙට්ටි බෙදාහැරිම ප්‍රමාදයට හේතුවූයේ එහි රාජකාරි කටයුතු සිදුකරන නිළධාරින් වෙත ලබාදෙන පත්වීම් ලිපි නිසි වේලාවට ලබානොදීමයි.

No comments