Breaking News

හරින් ඩිජිටල්... සාගල තරුණ.... අජිත් බන්ධනාගාර....හරින් ප්‍රනාන්දු - ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ අමාත්‍ය

සාගල රත්නායක - තරුණ කටයුතු හා  දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය

 අජිත් පී.  පෙරේරා -  බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ  හා පුනරුත්තාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අමාත්‍ය මණ්ඩලය ලෙස  දිවුරුම් දෙයි...No comments