වවුනියාවේ ආරක්ෂක කඳවුරක් අසළින් හමුවන දේ මෙන්න... | Reporter වවුනියාවේ ආරක්ෂක කඳවුරක් අසළින් හමුවන දේ මෙන්න... - Reporter

Hot News

වවුනියාවේ ආරක්ෂක කඳවුරක් අසළින් හමුවන දේ මෙන්න...


වවුනියාව,පම්පමඩුව ප්‍රදේශයේ පැරණි ආරක්ෂක කඳවුරක් පිහිටා තිබූ ස්ථානයක තිබී අත්බෝම්බ තොගයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා. පරණ යකඩ එකතු කරන්නෙකු ලබා දුන් තොරතුරකට අනුව ඊයේ පස්වරුවේ කළ මෙහෙයුමකින් ඒවා සොයා ගෙන තිබූ අතර එහිදී අත්බෝම්බ 15ක් සොයාගෙන ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කරන්නේ.  ඒවා එල්.ටී.ටී.ඊ ය විසින් සඟවා තිබූ බවටද පොලීසිය සැකපළ කරනවා. 

No comments