රැකවලුන්ටත් හොරෙන් ගොස් මැතිවරණ නීති කඩන කොළඹ ඇමති කවුද? | Reporter රැකවලුන්ටත් හොරෙන් ගොස් මැතිවරණ නීති කඩන කොළඹ ඇමති කවුද? - Reporter

Hot News

රැකවලුන්ටත් හොරෙන් ගොස් මැතිවරණ නීති කඩන කොළඹ ඇමති කවුද?


පලාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු අවසන්ව ඇත. නමුත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන  පක්ෂ නායකයෙකු වන ඇමතිවරයෙක් සිය පාතාල ආධාරකරුවන් සමග මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ මේ වන විට ගෙයින් ගෙට ගොස් ජනතාවට බලපෑම් කරන බව වාර්තා වේ. තමන්ට පාතාල තර්ජන ඇති බැවින් විශේෂ ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය බව පවසමින් ආරක්ෂාව ලබාගත් එම ඇමතිවරයා මේ වන විට රැකවලුන් මගහැර මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරමින් කටයුතු කරන බව වාර්තාවේ.

No comments