ළමා ආරක්ෂක අධිකරියේ සභාපතිනිය හා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරිය පැටලෙයි | Reporter ළමා ආරක්ෂක අධිකරියේ සභාපතිනිය හා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරිය පැටලෙයි - Reporter

Hot News

ළමා ආරක්ෂක අධිකරියේ සභාපතිනිය හා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරිය පැටලෙයි


කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරිය විසින් පසුගියදා කැඳවනු ලැබූ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම නීත්‍යානූකුල රැස්විමක් නොවන බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ මරිනි ද ලිවේරා මහත්මිය පවසයි.

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරි පනත ප්‍රකාරව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්විම් කැඳවිමේ බලය ඇත්තේ එහි සභාපති සතුව වන අතර මුලසුන දැරිය යුත්තේ ද  සභාපතිවරයා විසින් බව ඇය පෙන්වා දෙයි.

එසේ තිබියදී කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරිය විසින් පසුගිය 07 වනදා අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්විම කැඳවා තිබූ අතර එම රැස්විම  නීත්‍යානූකුල නොවන බැවින් ඊට තමා සහභාගී නොවූ බව සභාපතිවරිය පවසයි.

මීට පෙර අවස්ථා දෙකකදී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්විම් පැවැත්විමට තමා ගත් උත්සහය ලේකම්වරිය විසින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට බලපෑම් කර වලක්වා තිබූ බවට ද නීතිඥ මරිනි ද ලිවේරා මහත්මිය චෝදනා කරයි.

කෙසේවෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අද දෙරණ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් චන්ද්‍රනි සේනාරත්න මහත්මියගෙන් සිදු කළ විමසීමකදී ඇය ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිනිය විසින් නගන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

මේ දක්වා අවස්ථා තුනකදී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත් වුණ ද සභාපතිනිය එම රැස්විම්වලට සහභාගී නොවු බව ලේකම්වරිය සඳහන් කළාය.

No comments