ඡන්දය නොදමන පිරිසක් ගැන හෙළිවෙයි | Reporter ඡන්දය නොදමන පිරිසක් ගැන හෙළිවෙයි - Reporter

Hot News

ඡන්දය නොදමන පිරිසක් ගැන හෙළිවෙයි


ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 30 – 35 ත් අතර වයස් කාණ්ඩ වල පසුවන පිරිස් අතුරින් බහුතරයක් ඡන්දය ප්‍ර‍කාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ ලියා පදිංචිවීම ප්‍ර‍තික්ෂේප කර ඇති බව හෙළි වී තිබෙනවා.
මේ බව අනාවරණය වී ඇත්තේ මැතිවරණ කොමිසම මගින් මෑතකදී කරන ලද ඡන්දය ප්‍ර‍කාශ කිරීමේ ප්‍ර‍වනතා සොයා බැලීමේ සමීක්ෂණයේදී යි.
එම වයස් කාණ්ඩ වල පිරිස් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයේ ලියාපදිංචි වීම ප්‍ර‍තික්ශේප කිරීමට ප්‍ර‍ධාන හේතුව වත්මන් දේශපාලන සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඔවුන් තුළ මතු ව ඇති බලවත් කළකිරීම හා අකමැත්ත බවද එහි දී අනාවරණය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

No comments