උදෙන්ම ජන්දේ දාන්න නැගිට්ට රනිල්ට වුණ දේ මෙන්න... | Reporter උදෙන්ම ජන්දේ දාන්න නැගිට්ට රනිල්ට වුණ දේ මෙන්න... - Reporter

Hot News

උදෙන්ම ජන්දේ දාන්න නැගිට්ට රනිල්ට වුණ දේ මෙන්න...


ජනප්‍රිය ගායක ශිල්පී රනිල් මල්ලවආරච්චි අද උදෑසන අපූරු සටහනක් සිය මුහුණු පොතට එක්කර තිබුණා. අද පළාත් පාලන මැතිවරණය හේතුවෙන් සමාජ ජාලා මාධ්‍ය තුළත් වැඩිවශයෙන් මැතිවරණ උණුසුම පවතිනවා.
ඒ  නිසාම ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන රනිල්, ඒ බව තමන්ට අමතක වූයේ යැයි දැක්වෙන පොස්ටුවක් මුහුනුපොතට එක්කර තිබුණේ මෙලෙසින්.

No comments