ප්‍රධාන පක්ෂයක අපේක්ෂිකාවක් අතුරුදහන් | Reporter ප්‍රධාන පක්ෂයක අපේක්ෂිකාවක් අතුරුදහන් - Reporter

Hot News

ප්‍රධාන පක්ෂයක අපේක්ෂිකාවක් අතුරුදහන්


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අතිරේක ලැයිස්තුවෙන් තරග කරන අපේක්ෂිකාවක් අතුරුදහන් වී ඇති බව ඇයගේ සැමියා විසින් වෙන්නප්පුව පොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරමින් සදහන් කර තිබෙනවා.

දෙදරු මවක් වන ඇය 38 හැවිරිදි කාන්තාවක්. ඇය වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අතිරේක ලැයිස්තුවෙන් තරග කරන අපේක්ෂිකාවක් වනවා.

පසුගිය ජනවාරි මස 05 වැනිදා කිසියම් අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඇය ප්‍රතිකාර සඳහා මාරවිල මූලික රෝහලට ඇතුළත් වී තිබුණා.

ජනවාරි මස 08 වැනිදා දහවල් කාලයෙන් පසුව ඇය අතුරුදහන්වී ඇති බව සැමියා විසින් කර ඇති පැමිණිල්ලේ සඳහන්.

සිය බිරිඳ අතුරුදහන්වීම සම්බන්ධයෙන් පොලීසියට පැමිණිලි කර ඇති සැමියාද වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාවට ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස තරග කරන අයෙක්. 

No comments