ඉදිරි පැය කිහිපය තීරණාත්මකයි-කරු ජයසුරිය අගමැති කරමින් අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන සැලසුමක් | Reporter ඉදිරි පැය කිහිපය තීරණාත්මකයි-කරු ජයසුරිය අගමැති කරමින් අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන සැලසුමක් - Reporter

Hot News

ඉදිරි පැය කිහිපය තීරණාත්මකයි-කරු ජයසුරිය අගමැති කරමින් අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන සැලසුමක්පළාත් පාලන මැතිවරණය පරාජය වීමත් සමග ආණ්ඩුවේ සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ ඇමතිවරුන් දස දෙනෙකු එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට එක්වීමට තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා පල වෙයි.
මෙම තීරණව ගෙන ඇතැයි සදහන් වන්නේ පසුගිය මහ මැතිවරණයෙන් පැරදී ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු ආ මන්ත‍්‍රීවරුන් වැඩි පිරිසක් සහිත පිරිසකි.
මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සදහන් වන්නේ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී විපක්‍ෂයට එක් විය යුතු යයි ශ‍්‍රීලනිපය විසින් තීන්දු කිරීමත් සමග බවද සදහන්ය.
ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් බහුතරය පෙන්වා ඉතාම ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුවක් පිහිටවනු ඇතැයිද වාර්තාවන්හි දැක්වෙයි.
එම නව ආණ්ඩුවේ අගමැති ධුරය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාට හෝ කරු ජයසුරිය මහතාට හිමිවනු ඇතැයිද පැවසෙයි.

No comments