කතිරේ ගහන්න දුර අනුව නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි | Reporter කතිරේ ගහන්න දුර අනුව නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි - Reporter

Hot News

කතිරේ ගහන්න දුර අනුව නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි


පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම වෙනුවෙන් පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු පුද්ගලයින් සඳහා ජාතික මැතිවරණවලදී වැටුප් හෝ පෞද්ගලික නිවාඩු අහිමිවීමකින් තොරව ඡන්දය දීමට හැකිවන අයුරින් නිවාඩු ලබා දෙන ලෙස සේවා යෝජකයන්ගෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ඒ අනුව සේවා නියුක්තිකයන් විසින් ලිඛිත ඉල්ලීමක් මඟින් නිවාඩු ඉල්ලුම් කළයුතු බව නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කළ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දක්වා ඇත.

No comments