ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ වර්ධනයක් | Reporter ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ වර්ධනයක් - Reporter

Hot News

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ වර්ධනයක්

ළාත් පාලන මැතිවරණ‍යේ ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අද පස්වරු 4.00 ට අවසන් විය.

ඒ අනුව අද උදෑසන 7.00 ට ආරම්භ වූ ඡන්ද විමසීම පස්වරු 4.00 න් අවසන් වූ අතර ඡන්ද විමසීම සමස්ථයක් ලෙස සමකාමීව පැවැත්වී ඇති බව මැතිවරණ නිරික්ෂක සංවිධාන ප්‍රකාශ කරයි

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්ද දායකයින් එක්කෝටි පනස් හත් ලක්ෂ 60,867දෙනෙකු දිස්ත්‍රික්ක 24කට අයත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 13,374 කදී අද දිනයේදී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව දිවයින පුරා පිහිටි පළාත් පාලන ආයතන 340කට අයත් මහනගර සභා 24ක් නගර සභා 41ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 275ක් සඳහා සභිකයින් 8328 දෙනෙකු තොරා පත් කර ගැනීමට නියමිතය. 

මෙවර මැතිවරණයේදී පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 43 ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 222 ක් සඳහා තරඟ වදින අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව 57,097 ක්.පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේදී දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක අද (10) සවස 2.00 වන විට 65% ක් පමණ ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරුන් ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 65 % ක් , මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ 65 % ක් , හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික්කයේ 65% ක් , නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ 60% ක්, පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ 63% ක් වශයෙන් මේ වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරුන්  ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ  55% ක් , ගාල්ල දිස්ක්කයේ 41% ක් , මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ 55% ක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ 65% ක් , රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 60% ක් , කෑගල්ල 40% ක් , අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 60% ක් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ 52% ක් , යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ 47% ක් , කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ 60% ක් , ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ 65% ක් හා  මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 62% ක් වශයෙන්ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

මේ අතර අද පස්වරු 2.00 වන විට මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය  65 % ක් ඉක්මවා ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර  පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය 69% ක් , මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය 70% ක් හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ 65% - 70% ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරුන් ප්‍රකාශ කරයි.

No comments