මහරගම සභාවට බඩල්ගමින් එන චූටි කෙල්ලෝ ගැන අරා කියපු සුපිරි කතාව මෙන්න! | Reporter මහරගම සභාවට බඩල්ගමින් එන චූටි කෙල්ලෝ ගැන අරා කියපු සුපිරි කතාව මෙන්න! - Reporter

Hot News

මහරගම සභාවට බඩල්ගමින් එන චූටි කෙල්ලෝ ගැන අරා කියපු සුපිරි කතාව මෙන්න!
මහරගම නගර සභාවට බඩල්ගමින් පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබඳව මේ වනවිට සමාජජාල මාධ්‍ය තුල දැඩි කතා බහක් ඇතිවී තිබේ.

පසුගියදා සියත "අරවින්ද with ආශ්චර්‍යා" වැඩසටහනට එක්වූ අරා මේ පිළිබඳව බොහොම හාස්‍යජනක අදහසක් පළකලා. 

ඒ කතාව ඔබට පහතින් ඇසිය හැකියි. 


No comments