රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව විශ්වාසභංග ගෙන්න රාජ්‍ය ඇමති රංගේ බංඩාර සුදානමක්.... | Reporter රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව විශ්වාසභංග ගෙන්න රාජ්‍ය ඇමති රංගේ බංඩාර සුදානමක්.... - Reporter

Hot News

රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව විශ්වාසභංග ගෙන්න රාජ්‍ය ඇමති රංගේ බංඩාර සුදානමක්....


එක්සත්  ජාතික පක්ෂ නායන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට තාමා ඇතුළු පක්ෂයේ  මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් තිරණය කර ඇති බව රාජ්‍ය ඇමති පාලිත රංගේබණ්ඩාර පවසා තිබේ.

ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පුත්තලේමේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්ය.

No comments