පුංචි ජන්දෙට පාසල් වැසෙන්නේ මෙහෙමයි.... | Reporter පුංචි ජන්දෙට පාසල් වැසෙන්නේ මෙහෙමයි.... - Reporter

Hot News

පුංචි ජන්දෙට පාසල් වැසෙන්නේ මෙහෙමයි....


දිවයිනේ සියලුම පාසල් මේ මස 9 වැනි සිකුරාදා වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.
පළාත් පාලන මැතිවරණ හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි අමාත්‍යංශය කියා සිටියේ.
මීට අමතරව ඡන්ද රාපකාරි කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා පාසල් 19 ක් හා අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ දෙකක හෙට (7) සිට සිකුරාදා (9) දක්වා වසා තැබෙනවා.
ඒ අනුව, 
කොළඹ ඩී.එස්.සේනානායක පාසල සහ රාජකීය පාසල, කළුතර ඥානෝදය සහ ශාන්ත ජෝන් පාසල, මහනුවර රාජකීය පාසල, මාතලේ සංඝමිත්තා පාසල, නුවරඑළිය ගාමිණි ජාතික පාසල, ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ් පාසල, හම්බන්තොට සුචී ජාතික පාසල, යාපනය මධ්‍ය විද්‍යාලය, මඩකලපුව හින්දු විදුහල, ත්‍රිකුණාමලය විපුලානන්ද පාසල, කුරුණෑගල මලියදේව පාසල, සර් ජොන් පුත්තලම හින්දු පාසල, අනුරාධපුරය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල විහාරමහාදේවී විද්‍යාලය, මොණරාගල රාජකීය පාසල, කෑගල්ල ස්වර්ණ ජයන්ති මධය මහා විද්‍යාලය ද
ගම්පහ පන්නල ගෙදර අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය සහ පුලතිසි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ යන විද්‍යාපීට අද සිට සිකුරාද දක්වා වසා තැබෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

No comments