කොළඹට සෙනසුරාදා ජල කප්පාදුවක් | Reporter කොළඹට සෙනසුරාදා ජල කප්පාදුවක් - Reporter

Hot News

කොළඹට සෙනසුරාදා ජල කප්පාදුවක්


අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට ලබන සෙනසුරාදා දිනයේ පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය  පවසනවා.
ලබන 17 වන සෙනසුරාදා පෙරවරු 9.00 සිට 18 වන ඉරිදා පෙරවරු 9.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවීම ක්‍රියාත්මක වන බවයි එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.
කොළඹ කලාපයේ 05 සහ 06 හැර 01, සිට 11 දක්වා වන සෙසු ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.
එමෙන්ම කොළඹ 12 සහ 13 යන ප්‍රදේශවලට ද අදාළ කාලය තුළ අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙනු ඇති බව ද ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කළා.

No comments