මුහුද වෙනස් වෙයි – අනතුරු ඇඟවීම් | Reporter මුහුද වෙනස් වෙයි – අනතුරු ඇඟවීම් - Reporter

Hot News

මුහුද වෙනස් වෙයි – අනතුරු ඇඟවීම්

මඩකලපුව සිට හම්බන්තොට හරහා ගාල්ල දක්වා වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70ත්, 80ත් දක්වා ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මන්නාරමේ සිට පුත්තලම හරහා කොළඹ දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 දක්වා ඉහළ යා හැකි බවයි.
මේ හේතුවෙන් ධීවර හා නාවික ප්‍රජාව අවදානයෙන් පසුවිය යුතු බව ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.
එමෙන්ම රත්නපුර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල උදෑසන කාලයේ මිලිමීටර් 75ක පමණ තරමක තද වැසි ඇති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

No comments