දසුන් පතිරණට පිය පදවිය | Reporter දසුන් පතිරණට පිය පදවිය - Reporter

Hot News

දසුන් පතිරණට පිය පදවිය


සිනමා හා ටෙලි නාට්‍ය සම්මානනීය තරුණ නළුවෙකු වන දසුන් පතිරණ පිය පදවිය ලබා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ සම්බන්ධව ඔහු තම facebook ගිණුමේ සටනක් යොදා තිබේ.

හතිවැටුන ජීවිතේ පිළිවෙළට හරි ගස්සා
කරයි අෑ මහමෙරක් ආදරය වස්සා
තාත්තගේ හදවතම මොහොතකින් උස්සා

...දුවෙකුගේ සතුට නම් ලේසි නෑ දස්සා..


No comments