ලෝකේ ශක්තිසම්පන්නම මිනිසා මෙන්න | Reporter ලෝකේ ශක්තිසම්පන්නම මිනිසා මෙන්න - Reporter

Hot News

ලෝකේ ශක්තිසම්පන්නම මිනිසා මෙන්න


ඇතැමුන් තමන්ට ලැබුණු දෙයින් සතුටු වෙන අතර සමහර කෙනෙක් ඉන් තෘප්තිමත් නොවී විවිධ දේ කරන්න උත්සහ ගන්නවා. සමේ වර්ණය, ජාති භේද එහෙම නැතිනම් අධ්‍යපාන සුදුසුකම් නිසා මානසිකව වැටෙන අයත් ඒ අතර ඉන්නවා. මේ කියන්න යන යකඩ මිනිසා එහෙම නැතිනම් Iron Biby කියන තරුණයාත් එහෙම කෙනෙක්.
Iron Biby කියන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන මොහුගේ සැබෑ නම Cheick Sanou. බටහිර අප්‍රිකාවේ ඉපදුනු මොහු උසස් අධ්‍යාපනය සදහා 2009 වර්ෂයේදී කැනඩාවට ගොස් තිබෙනවා. එම ගමන ඔහුගේ මුළු ජිවිතයම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරයි කියල ඔහු කිසිම විටෙක සිතන්නට නැතුව් ඈති.
ඔහු දැන් ලෝකේ ඉන්න ශක්තිවන්තයෙක්. ශක්තිවන්තයෙක් කියුවට ඔහු තමයි ලෝකේ ඉන්න ශක්තිමත්ම පුද්ගලයා

No comments