ජල සම්පාදන සේවකයන් රට පුරා වැඩවර්ජනයක් කරනවාලු | Reporter ජල සම්පාදන සේවකයන් රට පුරා වැඩවර්ජනයක් කරනවාලු - Reporter

Hot News

ජල සම්පාදන සේවකයන් රට පුරා වැඩවර්ජනයක් කරනවාලු


මෙම වසරට නියමිත වැටුප් වර්ධකය ලබා නොදීම හේතුවෙන් අද (02) දිනයේ දිවයින පුරා වැඩවර්ජනයක් කි‍්‍රයාත්මක කරන බව ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය පවසනවා.

එම සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු උපාලි රත්නායක පෙන්වා දෙන්නේ ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් නොලැබුනහොත් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවලින්ද ඉවත් වන බවයි.

No comments