යුරේනිට මහ රෑ වෙච්ච වැඩේ | Reporter යුරේනිට මහ රෑ වෙච්ච වැඩේ - Reporter

Hot News

යුරේනිට මහ රෑ වෙච්ච වැඩේ

යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ හැමෝගෙම අවධානය ගන්න දක්ෂ නිලියක්. ඇයගේ දගකාරකම්වලට ඇතැම් ඇය දෝශාරෝපනය කළත් ඒ දගකාරකම් නම් තවම අඩුවක් නැහැ. පුංචි තිරයේ ඉන්න මේ දගකාර යුවතියගේ උපන්දිනය යෙදිලා තිබුණේ ඊයේ. ඊයේ දවස පටන් ගන්න ඔන්න මෙන්න තියලා ඇයව ඇයගේ යහළුවන් පුදුම කරවලා තිබුණා.
 උපන්දිනයට අමතක නොවන මතකයක් එක් කළ එහි ඡායාරූප පහතින්.

No comments