පොහොට්ටුවේ ආධාරකරුවන් MCSL ආධාරකරුවන් පහරදීමේ සිද්ධීන් රැසක්... | Reporter පොහොට්ටුවේ ආධාරකරුවන් MCSL ආධාරකරුවන් පහරදීමේ සිද්ධීන් රැසක්... - Reporter

Hot News

පොහොට්ටුවේ ආධාරකරුවන් MCSL ආධාරකරුවන් පහරදීමේ සිද්ධීන් රැසක්...

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකදී තම පක්‍ෂයේ සාමාජිකයන්ට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් විසින් පහරදීමේ සිද්ධීන් රැසක් වාර්තා වන බව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය පවසනවා.
මහනුවර, උගුරැස්සපිටිය, අගලවත්ත, කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශවල දී එම පහරදීම් සිදුව ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය පෙන්වාදෙන්නේ.
ඊට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය මගින් ලිපියක් යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සභාපති මහචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා වෙත ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

No comments