රෝහල් සේවකයෙක් MRI යන්ත්‍රයක් තුළට නොසීතූ ලෙස ඇඳී ගොස් මියයයි | Reporter රෝහල් සේවකයෙක් MRI යන්ත්‍රයක් තුළට නොසීතූ ලෙස ඇඳී ගොස් මියයයි - Reporter

Hot News

රෝහල් සේවකයෙක් MRI යන්ත්‍රයක් තුළට නොසීතූ ලෙස ඇඳී ගොස් මියයයි

ඉන්දියාවේ මුම්බායි නුවර රෝහලක එම්. ආර්. අයි. ස්‌කෑන් යන්ත්‍රයකට ගොදුරු වූ රාජන් මාරු නමැති රෝහල් සේවකයෙක්‌ මිය ගොස් තිබේ.
ඔක්‌සිජන් සිලින්ඩරයක්‌ රැගෙන ස්‌කැනර් යන්ත්‍රය පිහිටි කාමරයට ඇතුළු වූ අවස්‌ථාවේ එම යන්ත්‍රයේ පිහිටි අධිබල චුම්භක යාන්ත්‍රණය තුළින් ඔහුව යන්ත්‍රය තුළට ඇදගෙන තිබේ.
එම යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කර තිබීමේ වරදට වෛද්‍යවරයෙක්‌ සහ තවත් නිලධාරියෙක්‌ අත්අඩංගුවට ගත් බව මුම්බායි පොලිසිය කියයි.
පොලිස්‌ විමර්ශනවලින් හෙළි වී ඇත්තේ එම්. ආර්. අයි. ස්‌කැනර් යන්ත්‍රය තුළට ඇදගත් රෝහල් සේවකයා ඔක්‌සිජන් සිලින්ඩරයේ ඇති ද්‍රව ඔක්‌සිජන් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීමෙන් මියගොස්‌ ඇති බවයි.
එම ඔක්‌සිජන් සිලින්ඩරය යන්ත්‍රයේ ගැටීමෙන් ඊට හානි වී ඔක්‌සිජන් කාන්දු වී ඇත.

No comments