නිදහස්‌ සමරුමේ ලැප්ටොප් නැටුම ඔබත් දුටුවද? (Photos) | Reporter නිදහස්‌ සමරුමේ ලැප්ටොප් නැටුම ඔබත් දුටුවද? (Photos) - Reporter

Hot News

නිදහස්‌ සමරුමේ ලැප්ටොප් නැටුම ඔබත් දුටුවද? (Photos)
70 වැනි නිදහස්‌ උළෙල වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ආචාර පෙළපාලියේ සහ සංදර්ශන පෙළපාලියේ පෙරහුරු මේ දිනවල ගාලුමුවදොර පිටිය ඉදිරිපිට පැවැත්වේ.

 මෙවර පෙළපාලියේ විශේෂ සංදර්ශනයක්‌ ලෙස "නවීන විද්‍යාඥයා" යන තේමාව යටතේ බිංගිරිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවන් ලැප්ටොප් පරිගණක උපයෝගී කරගෙන පවත්වන නර්තනයක්‌ ඊයේ (01 වැනිදා) පැවැති පෙරහුරුවකදී දක්‌නට ලැබුණු අයුරු. 

No comments