අල්ලස් දෙන්න ගිය අසාද් සාලි අතේ මාට්ටු වෙයි..! (VIDEO) | Reporter අල්ලස් දෙන්න ගිය අසාද් සාලි අතේ මාට්ටු වෙයි..! (VIDEO) - Reporter

Hot News

අල්ලස් දෙන්න ගිය අසාද් සාලි අතේ මාට්ටු වෙයි..! (VIDEO)ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කොළඹ නගරාධිපති අපේක්ෂක අසාද් සාලි මහතා නීති විරෝධී  ඡන්ද අල්ලසක් ලෙස ජනතාවට භාණ්ඩ බෙදාදීමේ සිද්ධියක් ඊයේ (31) පිටකොටුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ. 

කොළඹ පරණ යොන් වීදියේ  මරීන් ටේරිඩර්ස්  නමි  වෙළඳ සැල තූළ මෙම භාණ්ඩ බෙදාහැරීමට සැලසුම් කොට තිබු අතර සිද්ධිය සැලවූ වහාම  වෙිල්ලවීදිය පොලිසියේ නිලධාරින් අදාල ස්ථානය වෙත පැමිණ තිබේ.

සම්පුර්ණ සිද්ධිය පහතින් නරඹන්න,


No comments