මැතිවරණය සමග කරලියට පැමිණි “පොල් ගුණයා” ආතල් ගීතය (VIDEO) | Reporter මැතිවරණය සමග කරලියට පැමිණි “පොල් ගුණයා” ආතල් ගීතය (VIDEO) - Reporter

Hot News

මැතිවරණය සමග කරලියට පැමිණි “පොල් ගුණයා” ආතල් ගීතය (VIDEO)

මේ දවස් වල මැතිවරණ උණුසුම සමග විව්ධාකාර නිර්මාණ අන්තර්ජාලයේ එහෙ මෙහෙ හුවමාරු වෙනවා. ඉතින් මේ හුවමාරු වන පෝස්ට් වීඩියෝ අතරින් තමන්ගේම දක්ෂ නිර්මාණයක් පසුගියදා කරලියට පැමිණ තිබුනා.
ඒ තමයි ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් ගීතයක් වන ” Bulleya ” ගීතයට අපේ කොල්ලෝ ටික හදපු මික්ස් එක. මේ ගීතය සතියක් ඇතුලට ලක්ෂ 3 කට අධික පිරිසක් නරඹා තිබුණි. මෙය YouTube හි Trending 1 වලට පවා පැමිණි විඩියෝවකි.

No comments