මගෙ නලල පලල් මම ආස නෑ!පළල් වූ නළල අඩු කර ගන්න යුරේනි නොෂිකා වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙන්න යයි (VIDEO) | Reporter මගෙ නලල පලල් මම ආස නෑ!පළල් වූ නළල අඩු කර ගන්න යුරේනි නොෂිකා වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙන්න යයි (VIDEO) - Reporter

Hot News

මගෙ නලල පලල් මම ආස නෑ!පළල් වූ නළල අඩු කර ගන්න යුරේනි නොෂිකා වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙන්න යයි (VIDEO)


ජනප්‍රිය නිළි යුරේනි නොෂිකාගේ පළල් වූ නළල අඩු කර ගැනීමට ඇය වෛද්‍යවරයෙක් හමුවට ගොස් තිබෙනවා. ඇය පවසන්නේ පළල් වූ නළලකට ඇය අකමැති බවයි.
එමෙන්ම ඇයට ආදරය කරන රසික රසිකාවියන්ගෙන්ද එලෙස නළල අඩු කළහොත් එම පෙනුම ඇයට ගැලපේද නැද්ද? යන්න පිළිබඳවද ඇය විමසා සිටියා.
ඇය මේබව පවසා තිබුණේ අදාළ වෙවද්‍යවරයා මුණ ගැසීමට ගිය අවස්ථාවේදී පළ කළ Facebook live වීඩියෝවක් හරහාය
එම වීඩියෝව පහතින්..


No comments