ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද විමසීමේදී මන්ත්‍රීවරියක් අල්ලසට නතුවේ.... | Reporter ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද විමසීමේදී මන්ත්‍රීවරියක් අල්ලසට නතුවේ.... - Reporter

Hot News

ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද විමසීමේදී මන්ත්‍රීවරියක් අල්ලසට නතුවේ....


ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට වැඩිම මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාවක් හිමි අරණායක ප්‍රාදේශිය සභාවේ ඊයේ පැවති ඡන්ද විමසීමේදී තමාට අල්ලස් මුදලක් හිමිවූ බවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරියක වන ඉෂාරා මදුෂාණි පවසනවා.

ඇය සඳහන් කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කිරීම වෙනුවෙන් තමාට රුපියල් ලක්ෂ 2 ක මුදලක් හිමිවූ බවයි.

ඊයේ පැවති රහස් ඡන්දයේදී එහි සභාපතිවරයා ලෙස තේරී පත්වුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතායි.

No comments