ඒත් හිතුවෙ නෑ මල්ලි උඹලගෙ අත් වලින් මගේ රූපෙ මේ විදිටය දකින්න පුලුවන් වෙයි කියල. | Reporter ඒත් හිතුවෙ නෑ මල්ලි උඹලගෙ අත් වලින් මගේ රූපෙ මේ විදිටය දකින්න පුලුවන් වෙයි කියල. - Reporter

Hot News

ඒත් හිතුවෙ නෑ මල්ලි උඹලගෙ අත් වලින් මගේ රූපෙ මේ විදිටය දකින්න පුලුවන් වෙයි කියල.

චාමර වීරසිංහ නිහතමානී දක්ෂ කලාකරුවෙකු විදියට තමයි සංගීතයට ආදරය කරන හැමෝම හඳුනාගෙන තියෙන්නෙ. මේ නිසාම චාමර වීරසිංහට බොහෝ දෙනා කියන්නෙ හදවතේ ගායකයා කියලා. චාමරට තියෙන මේ ආදරය නිසාම පහුගිය කාලයේ චාමරගේ රුව සිත්තම් කරන එක ,ඒ වගේම චාමරගෙ රුව සහිත ටැටූ ගහන එක තරුණයින් අතර උන්මාදයක් බවට පත්ව තිබුනා.


No comments