නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම අමාත්‍යධූරය අත්හැරීද? | Reporter නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම අමාත්‍යධූරය අත්හැරීද? - Reporter

Hot News

නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම අමාත්‍යධූරය අත්හැරීද?


රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එකාබද්ධ විපක්ෂය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාව වෙනුවෙන් අමාත්‍යධූරය අත්හැරීමට වුවද තමා සුදානම් බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහතා පවසයි.
විශ්වාසභංග යෝජනාවට අස්සන් තැබීමට තමා ගත් තීරණය පිළිබඳව ගාල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු හැර සෙසු සියලුම නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අදාළ විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දෙන බවට තමා විශ්වාස කරන බවයි එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

No comments