වෙනසක් පේනමානයේ වෙනසක්..... | Reporter වෙනසක් පේනමානයේ වෙනසක්..... - Reporter

Hot News

වෙනසක් පේනමානයේ වෙනසක්.....


පවතින වියළි කාළගුණ තත්ත්වයේ වෙනසක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එළඹෙන 25 වනදා සිට විශේෂයෙන් දිවයිනේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ එම තත්ත්වය අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි දෙපාර්තමේන්තුව දක්වන්නේ.

No comments