අද නව ලේකම්වරයෙක් පොලිස් කොමිසමට... | Reporter අද නව ලේකම්වරයෙක් පොලිස් කොමිසමට... - Reporter

Hot News

අද නව ලේකම්වරයෙක් පොලිස් කොමිසමට...


ජාතික පොලිස් කොමිසම සඳහා අද දිනයේ නව ලේකම්වරයෙකු පත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.එහි සභා රැස්වීම  ආරම්භවීමට නියමිතව ඇත්තේ කොමිසමේ සභාපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
එහිදි නව ලේකම්වරයෙකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගනු ඇති.එම කොමිසමේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ ආරියදාස කුරේ මහතා ඊයේ ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවා.
ඒ, ඔහුගේ වයස් සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බවට පොලිස් කොමිසම සිදු කළ දැනුම්දීමකට අනුවයි.

No comments