ආණ්ඩුවේ ඇතැම් තීරණ ළමා අපචාරවලට හේතු වුනා..... | Reporter ආණ්ඩුවේ ඇතැම් තීරණ ළමා අපචාරවලට හේතු වුනා..... - Reporter

Hot News

ආණ්ඩුවේ ඇතැම් තීරණ ළමා අපචාරවලට හේතු වුනා.....


ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් දෙමව්පියන්ට මෙන්ම ආණ්ඩුවට ද ප්‍රමුඛ වගකීමක් පවතින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

පසුගිය කාලවකවානුව තුළ ආණ්ඩුවේ ඇතැම් තීරණ ද ළමා අපචාර සඳහා හේතු  වූ බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

කොළඹ ප්‍රදේශයේ ආගමික ස්ථානයක පැවති උත්සවයකදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව කියා සිටියේය. 

No comments