පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න අත්අඩංගුවට..... | Reporter පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න අත්අඩංගුවට..... - Reporter

Hot News

පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න අත්අඩංගුවට.....


පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් වී ජයග්‍රහණය කර සිටින මන්ත්‍රීවරයෙක් තංගල්ල මූලස්ථාන පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධ අංශයේ නිළධාරින් අද (20) අත්අඩංගුවට ගත්තා.
ඒ තංගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින් නිකුත් කරන ලද විවෘත වරෙන්තුවක් මතයි. 
අත්අඩංගුවට පත් සැකකරු තංගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි

No comments