පූජිත එලියට - වික්‍රමසිංහ නව පොලිස්පති. | Reporter පූජිත එලියට - වික්‍රමසිංහ නව පොලිස්පති. - Reporter

Hot News

පූජිත එලියට - වික්‍රමසිංහ නව පොලිස්පති.නව පොලිස්පතිවරයා වශයෙන් එස්. එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. 

මහනුවර දිගන ප්‍රදේශයේ ඇති වූ ජාතිවාදී කලබල මැඬපැවැත්වීමේදී ඒ මහතා කළ සේවය සලකා බලා මෙම පත් කිරීම සිදු කිරීමට නියමිත බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල ආරංචි මාර්ග පවසයි.

වත්මන් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා එළඹෙන පළාත් සභා මැතිවරණයේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ වැදීම සඳහා නාමයෝජනා දීමට නියමිතය.

No comments