කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය කල්යයි..... | Reporter කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය කල්යයි..... - Reporter

Hot News

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය කල්යයි.....


විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය දියත් කර ඇති වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා තිබෙනවා.
අද(29) දිනයේදී එය පැවැත්වීමටයි මීට පෙර සැළසුම් කර තිබුණේ.

No comments