සාරංග දිනක්ෂි වෙනුවෙන් ලියපු ආදරණීය සටහන මෙන්න.... | Reporter සාරංග දිනක්ෂි වෙනුවෙන් ලියපු ආදරණීය සටහන මෙන්න.... - Reporter

Hot News

සාරංග දිනක්ෂි වෙනුවෙන් ලියපු ආදරණීය සටහන මෙන්න....


දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් වගේම සාරංග දිසාසේකරත් තරුණ පරපුරේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පීන් දෙපලක්.
දිනක්ෂිගේ උපන්දිනයට සුබ පැතුම් එක්කරමින් සාරංග මුහුණුපොතේ දැමූ සටහනක් ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා වෙන්න පටන් අරන්.
ආරණීය රසිකයන් වගේම ජනප්‍රිය තරු බොහොමයක්ම දිනක්ෂිගේ උපන්දිනයට සුබපැතුම් එක්කර තිබුණා.
සාරංග දිනක්ෂි ගැන පසුගිය කාලේ විවිධ කතා හුවමාරු වුණා.
සාරංග එක්කළ සුබ පැතුම පහතින්…

No comments