බදුල්ලේ ලොකු පුටු දෙක දන් දුන් කාන්තාවෝ මෙන්න..... | Reporter බදුල්ලේ ලොකු පුටු දෙක දන් දුන් කාන්තාවෝ මෙන්න..... - Reporter

Hot News

බදුල්ලේ ලොකු පුටු දෙක දන් දුන් කාන්තාවෝ මෙන්න.....


බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ධුරය හා උප සභාපති ධුරය තුසපත් කිරිමේදී  කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට හිමිවූ අතර ඔවුන් දෙදෙනාම තීරක ඡන්දය ලෙස තම කැමැත්තෙන් වෙනත් සභිකයන් දෙදෙනෙකුට එම සභාපති ධූරය හා උප සභාපති ධුරය පිරි නමා තිබේ.

ඡන්ද විමසීම ඌව පළාත් පාලන කොමසාරිස් මංගල විජේනායක මහතා ඉදිරියේ බදුල්ල ප්‍රාදේශිය සභාවේ දී අද (28) පැවැත්විය.

බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් සභිකයන් 7 දෙනෙක්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් සභිකයන් 7 දෙනෙක්ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණනේ සභිකයන් 2 දෙනෙක්ද පත්විය.

පොහොට්ටුව ලකුණින් ශ්‍රී ලකා පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වි තිබිණි.

සභාපති ධුරයට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් රම්‍ය සිරි මන්තිලක මහතාගේ නමද එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ශාන්ත ප්‍රදීප් ලියනගේ මහතා ගේ නමද යොජනා වී තිබිණි.

මෙහිදී රහස් ඡන්දයක් විමසීමකට සභිකයන් යෝජනා කළ නිසා රහස් ජන්දය පැවැත් විය.

එහිදී සභිකයින් දෙදනාටම ජන්ද 7 බැගින් හිමි විය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සභිකයන් දෙදෙනා ජන්දය දීමෙන් වැලකී සිටියහ.

දෙදෙනාම සම ජන්ද ලැබීම නිසා ඡන්දය භාවිතා කළ සභිකයන් 14 දෙනා අතර කුසපත් කිරිමක් සිදු කර තීරක ඡන්දය විමසීමට පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා නීත්‍යානූකූල පියවර ගත්තේය.

එහිදි මුතුවේල් ජයනායකී (එජනිස)මහත්මිය  ජයග්‍රහණය කළ අතර  ඇගේ කැමත්ත විමසීමේදි තමා එම සභාපති ධුරය රම්‍ය සිරි මන්තිලක මහතාට බාරදෙන බව ප්‍රකාශ කළේය.

එම  තීරක ජන්දය අනුව රම්‍යසිරි මන්තිලක මහතා සභාපති ලෙස පළාත් පාලන කොමසාරිස් වරයා විසින් නම් කෙරිණ

උප සභාපති ධූරය සඳහා ද ඡන්ද විමසීම සිදුවිය.

ඒ සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් විජිත රත්නායක මහතාගේ නම යෝජනා වූ අතර එක්සත් ජතික පක්ෂයෙන් ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර ලියනගේ මහතාගේ නම යෝජනා කෙරිණ.

රහස් ඡන්දය විමසීමේදි 7 බැගින් වු සම ඡන්දයක් ප්‍රකාශ විම නිසා කුසපත් ඇද තීරක ඡන්දය ලබා ගැනීමට පළාත් පාලන කොමසාරිස් වරයා කටයුතු කළේය.

මෙහිදී එම ජයග්‍රහණය හිමිවුයේ වේලායුධම් සුන්දරවදනී (එජනිප)මහත්මියටයි.

ඇගේ කැමත්ත විමසිමේදී  තම ධුරය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විජිත රත්නායක මහතාට බාරදෙන බව ප්‍රකාශ කර ඇත. 

ඒ අනුව උපසභාපති ලෙස  විජිත රත්නායක මහතා පත්කෙරිණ. 

ඌව ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතාද මෙම අවස්ථාවට පැමිණ සිටියේය.

No comments